BOROVICOVÁ

KÔRA

+421 910 469 244

milan.trencansky@gmail.com

MENŠIA SPOTREBA VODY

ZNÍŽENIE ERÓZIE POZEMKU

PRI PRIRODZENOM ROZKLADE

ZLEPŠENIE MIKROKLÍMY

V PORASTE HLAVNE

V LETNOM OBDOBÍ

DODÁVA PÔDE ŽIVINY

A HUMUSOVÉ LÁTKY

DEKORAČNÁ FUNKCIA

VO VÝSADBÁCH

PRI KVAPKOVEJ ZÁVLAHE

ZNÍŽENÁ EVAPOTRANSPIRÁCIA

U VYSADENÝCH RASTLÍN

ZOBRAZIŤ VIAC

BOROVICOVÁ KÔRA

PÍNIOVÁ KÔRA

MULČOVACIA KÔRA

KAMENNÁ KÔRA

KONTAKT

PÍNIOVÁ

KÔRA

ZLEPŠENIE HOSPODÁRENIA

ZNÍŽENIE ERÓZIE POZEMKU

PRI PRIRODZENOM ROZKLADE

ZLEPŠENIE MIKROKLÍMY

V PORASTE HLAVNE

V LETNOM OBDOBÍ

DODÁVA PÔDE ŽIVINY

A HUMUSOVÉ LÁTKY

VÝNIMOČNÁ DEKORAČNÁ

FUNKCIA VO VÝSADBÁCH

VODY U RASTLÍN A STROMOV

ZNÍŽENÁ EVAPOTRANSPIRÁCIA

U VYSADENÝCH RASTLÍN

ZOBRAZIŤ VIAC

BOROVICOVÁ KÔRA

PÍNIOVÁ KÔRA

MULČOVACIA KÔRA

KAMENNÁ KÔRA

KONTAKT

MULČOVACIA

KÔRA

ZLEPŠENIE HOSPODÁRENIA

ZNÍŽENIE ERÓZIE POZEMKU

PRI PRIRODZENOM ROZKLADE

ZLEPŠENIE MIKROKLÍMY

V PORASTE HLAVNE

V LETNOM OBDOBÍ

DODÁVA PÔDE ŽIVINY

A HUMUSOVÉ LÁTKY

MENŠIA SPOTREBA VODY

PRI KVAPKOVEJ ZÁVLAHE

VODY U RASTLÍN A STROMOV

ZNÍŽENÁ EVAPOTRANSPIRÁCIA

U VYSADENÝCH RASTLÍN

ZOBRAZIŤ VIAC

BOROVICOVÁ KÔRA

PÍNIOVÁ KÔRA

MULČOVACIA KÔRA

KAMENNÁ KÔRA

KONTAKT

KAMENNÁ

KÔRA

ZLEPŠENIE HOSPODÁRENIA

ZNÍŽENIE ERÓZIE POZEMKU

VÝNIMOČNÁ DEKORAČNÁ

ZLEPŠENIE MIKROKLÍMY

V PORASTE HLAVNE

V LETNOM OBDOBÍ

FUNKCIA A

FAREBNÁ STÁLOSŤ

MENŠIA SPOTREBA VODY

PRI KVAPKOVEJ ZÁVLAHE

VODY U RASTLÍN A STROMOV

ZNÍŽENÁ EVAPOTRANSPIRÁCIA

U VYSADENÝCH RASTLÍN

ZOBRAZIŤ VIAC

BOROVICOVÁ KÔRA

PÍNIOVÁ KÔRA

MULČOVACIA KÔRA

KAMENNÁ KÔRA

KONTAKT